Saturday, September 20, 2008

हसदे हसदे दुनिया छड़ जावांगे अस्सी..

तेनु आंख दे हंजू ना दिखावांगे अस्सी...
जे दिल दुख्या ते कोने जा के रो लेवांगे अस्सी..
जे पीड़ होई दिल विच ते आह भर लेवांगे अस्सी..
ठंदिया ठंदिया सावा विच होठ सी लेवांगे अस्सी..
मौत दी ज़मीन दे नाम छद्डे ने सारे....
ओंज़ ते इंज ही दुनिया छद्डे ने सारे..
हसदे..हसदे...अपनी मुस्कुराह्टा दे निशाँ छड़ जावांगे अस्सी..
हसदे -हसदे दुनिया छड़ जावांगे अस्सी..!!

No comments: